Konoba Intrada © 2006                                   Croatia · Kaštel Novi 21 216 · Tel. +385 (0)21 231 301 · Adresa: Obala Kralja Tomislava b.b.